Крепост Визе (Вътрешна крепост и Външна крепост)

*

*

*

#

*
Място Визе Хисар Тепе (Хълм Хисар)
Датира от 2’ри век след Хр.
Хронология Римска Империя – Византия – Османска държава – Република
История и данни

Крепостта Визе обгръща северната и западната част на града. Смята се, че за първи път е построена през 72-76 година след Хр. В резултат на направените проучвания е открит стенен надпис от ремонт на крепостна стена, датиращ от Римската епоха във Визе. В надписа датиращ от 2’ри век пише " Да е честито, крепостните стени на Визе са построени от победителя и вечния господар на вселената Цезар Адриян Аритонин за Цезар Август с даренията на Аутос син на Фирмис Аулус Пареас и Кентос, Даутос син на Кентос и Рабдос син на Хякинтос". Крепостта Визе се намира в най-високата точка на града, където хълма се обгръща от кръгла форма подкрепена с двойни стени. Ремонтирана е по време на Византия от Юстиниян. Изградена е от еднакво изрязани едри камъни поставени един върху друг, като разстоянието между тях е запълнено със здрава свързваща смес.
В стените, намиращи се в северната част на града са използвани еднакво изрязани синкави камъни. Подразбира се, че тази постройка е била ремонтирана в късната Византийска епоха (по времето на Палеолозите).
Изграждането на високата кула и кулата, намираща се покрай реката в югозападната част е започнало по времето на Династията на Комнините в края на 12’ти век и е завършило по време на Династията на Палеолозите.

Важна (любопитна) информация

Знаехте ли, че?
… В долната част на кулата, чието изграждане започнало през 12’ти век по време на Династията на Комнините и завършило по време на Династията на Палеолозите, съществува сводесто мазе и днес е покрито изцяло с храсти. Намиращите непосредствено върху тях точки за дървени греди открито показват, че мазето е било няколко етажа. По средата на кулата с приблизителни размери 10x15 метра има и отвор на дупка. В лицевата част на кулата срещу стените прави впечатление наличието на правоъгълен вход. Освен това, въпреки, че в лицевата част от към реката се вижда, че има решетки, то в страната, където тече водата идваща от хълма не се виждат решетки. Кръглата кула, намираща се в най-ниската част на крепостта с голяма вероятност има връзка с тази водна кула. С голяма вероятност значението на тази водна кула е било голямо при спиране на водата по време на нападения срещу крепостта.

Културен статус Регистрирана е като Недвижимо културно богатство, една от крепостите във Визе и околността, намираща се в добро състояние и успяла да доживее до днешни времена.
Комуникация с останалите обекти Намира се в близост до Малка Света София и джамия Шербетдар Хасан Бей.
Интернет сайт www.vize.bel.tr http://www.vize.com.tr http://www.vizedesiniz.com
Контакт Община Визе
02883181021
Места за настаняване и хранене Настаняване Хотел Трак
Ресторант Угур, Кафе Аясофия
Български